Ką apie žmogų galima sužinoti iš jo rašysenos?

Rašysena nedažnai patenka ? „kiet?j?“ moksl? tyrim? srit?. Nors internete gausu rašysenos analiz?s test?, o kai kurios ?darbinimo agent?ros š? metod? si?lo potenciali? darbuotoj? atrankai, išvados retai gali nustebinti objektyviais ir tiksliais apskai?iavimais. Visai kitas dalykas, kai rašysen? tiria matematikai.

KTU Matematinio modeliavimo katedros tyr?jo M. Landausko kartu su koleg?mis sukurtame internetiniame portale ?k?lus savo rašysenos pavyzdžio nuotrauk?, po maždaug 7 sekundži? galima pamatyti išvadas: rašysena bus priskirta vienai iš 5 grupi?.

Matematik? sukurtu metodu galima nustatyti savo rašysenos panašumus su ?vairiais laikotarpiais gyvenusi? istorini? asmenybi? rašysena. Ir, galb?t, tik?tis tur?ti bent kelet? jas išgarsinusi? savybi?.

Tiesa, „netvarkinga“ rašysena – tai ne tokia, d?l kurios bardavo pradini? klasi? mokytoja. Pasak matematiko, rašysena gali atrodyti labai netvarkingai, bet b?ti labai tvarkinga geometriniu poži?riu – rašyta stabilia ranka, lankai ir raidži? kampu?iai gražiai atkartoja vienas kit?.

Pagal pasirinktus kriterijus išanalizavus 55 istorini? asmenybi? rašysenos pavyzdžius, buvo nustatytos penkios rašysenos klas?s.

Jei paaišk?s, jog j?s? rašysena priskirtina pirmajai klasei, rašote panašiai kaip Charlie Chaplinas, Albertas Einšteinas ar Abrahamas Lincolnas, jei antrajai – gali b?ti, kad j?s? rašysena panaši ? princes?s Dianos ar Adolfo Hitlerio, tre?iosios klas?s autori? raštas panašus ? Marie Curie ar Algirdo Brazausko, ketvirtosios – ? Franzo Kafkos ar Jekaterinos II, penktosios – ? Baracko Obamos ar Pablo Picasso ir kit? garsi? istorini? asmenybi? rašysenos pavyzdžius.

Pasak M. Landausko, rašysenos analizei pasirinkt? istorini? asmenybi? biografijos bei apie juos surinkti duomenys skiriasi, tad pateikiamos tik apibendrintos išvados.