Kas yra plazma?

Kas yra plazma?

Plazma - iš dalies arba visiškai jonizuotos dujos, kuri? teigiam?j? ir neigiam?j? kr?vi? tankis praktiškai vienodas. Visiškai jonizuotoje plazmoje n?ra nei molekuli?, nei neutrali? atom?, tod?l plazm? sudaro teigiami jonai,…
Kuo pakeisti plastikinius butelius?

Kuo pakeisti plastikinius butelius?

Trys Ispanijos studentai suk?r? pigi?, paprastai pagaminam?, patvari? ir greit suyran?i? vandens pakuot?. Manoma, kad tokios pakuot?s sumažins plastikini? buteli? paklaus?, gamta bus mažiau teršiama. Studentai žurnalistams pasakojo, kad band?…
Kaip veikia tiesos serumai?

Kaip veikia tiesos serumai?

Tiesos serumu galima pavadinti daugyb? veikli?j? medžiag?, kurios veikia kognityvinius asmens geb?jimus taip, kad jis atviriau dalijasi informacija. Dauguma populiariausi? tiesos serum? veikia sukeldami pacientui tam tikr? narkoz?, kurios metu…
Kas yra Fi skaičius?

Kas yra Fi skaičius?

Tai kosmin? konstanta, kuri? galima rasti uragan? s?kuriuose ar net galaktik? strukt?roje. Mokslininkai teigia, kad aukso pj?viu ir dievišk?ja proporcija vadinamas skai?ius susij?s ir su visatos strukt?ra. Pretorijos universiteto (PAR)…
Ispaniški patiekalai

Ispaniški patiekalai

Ispanijoje ypatingai didžiuojamasi kepsniais iš koridoje nudobto jau?io m?sos. Pasakojama, jog pietin?s Ispanijos regiono patiekalams ?takos tur?jo arab? užkariavimas. B?tent arabai išmok? ispanus nevalgyti virtuv?je, o ?rengti valgom?j?. Valgymo ritualas…
Istorija pypkoriams

Istorija pypkoriams

Pypki? r?kymo istorija siekia antikos laikus. Graik? mitologijoje minima, kad Epimet?jas, sužav?tas Promet?jaus iš diev? pavogtos ugnies aromato, paband? traukti j? per šiaud? ir buvo nubaustas už tai, kad patyr?…
Apie indų virtuvę

Apie indų virtuvę

Jei teko pabuvoti Indijoje, tikriausiai žinote, kas yra "palak panyras" ir "nanas". Ogi špinatai, troškinti su lydytu sviestu "gy" bei ožkos s?riu, ir didžiulis kaip indiško dramblio ausis baltos duonos…
Kavos ir kavinių atsiradimo istorija

Kavos ir kavinių atsiradimo istorija

Žodis “kava“ kildinamas iš arab? kalbos žodžio “kaveh”, reiškian?io stipryb? ir gyvybines j?gas. Pasaulin?je kavos industrijoje dirba per 20 milijon? žmoni?, kuriems turi b?ti d?kingi tre?dalis pasaulio gyventoj?, kasdien išgerian?i?…
Koks karščiausias eksperimentas pasaulyje?

Koks karščiausias eksperimentas pasaulyje?

Niujorko Brukheiveno Nacionalin?s laboratorijos mokslininkai savo vykdomame projekte PHENIX band? išgauti septyni? trilijon? laipsni? pagal Celsijaus skal? temperat?r?. Ir jiems pavyko. Nors tokia temperat?ra buvo pasiekta tik vadinam?j? temperat?ros šuoli?…