Ar embrionai įsčiose gali žiovauti ir žagsėti?

Taip. Mokslinink? padarytos 15 sveik? embrion? skenografijos atskleid?, kad žiovulys – svarbus embriono vystymosi procesas. Pagal j? gydytojai gali spr?sti apie embriono b?kl?, sveikat?. Naujojo tyrimo autoriai, remdamiesi vaisiaus burnos prav?rimo trukme, aiškiai atskyr? žiovul? ir tiesiog išsižiojim?. Mokslininkai tai padar? analizuodami užfiksuot? 4D vaizdo medžiag?.

Buvo nustatyta, kad maždaug pus? atvej?, kai embrionai praverdavo burn?, buvo žiovulys. Tyrime dalyvavo 24-36 n?štumo savai?i? aštuoni moteriškosios ir septyni vyriškosios lyties embrionai. Tyr?jai pasteb?jo, kad 28 savai?i? ir vyresni embrionai žiovauja re?iau, o reikšmingos ?takos embriono lytis žiovulio dažnumui neturi – berniukai ir mergait?s žiovauja panašiu dažniu.

Mokslininkai padar? išvad?, kad embrion? žiovulys susij?s su centrin?s nerv? sistemos vystymusi ir smegen? brendimu.