Kodėl krokodilai verkia?

Kodėl krokodilai verkia?

Legenda byloja, kad krokodilas, valgydamas mėsą, verkia krokodilo ašaromis. Pasirodo, taip yra iš tiesų - eksperimentais patvirtinta, kad krokodilui valgant mėsą išsiskiria ašarų. Tiesa, tai neturi jokio ryšio su kaltės…
Gandais tikima labiau nei faktais

Gandais tikima labiau nei faktais

Net jei iš anksto žinoma, kad konkret?s faktai yra teisingi, arba akivaizdu, kad apkalbos visiškai neatitinka tikrov?s, vis tiek gandai žmogaus m?stymui daro didesn? ?tak? nei faktai. Tai viename savo…
Kodėl juokiamės, kai mus kutena

Kodėl juokiamės, kai mus kutena

Juokas - reiškinys, esantis kažkur tarp biologijos ir kult?ros. Tiesa, didesn? susidom?jim? jis kelia kaip kult?rinis reiškinys, nors rasti jo šaltin? ar paskirt? ?manoma tik tyrin?jant biologij?. Pirm? kart? id?j?…
Delfinai turi savo vardus

Delfinai turi savo vardus

Naujausi tyrimai patvirtina, kad kiekvienas delfinas turi savo atpažinimo ženkl?, vard?, kuriuo jis atpaž?stamas, kai bendrauja su kitais. Mokslininkai jau seniai pasteb?jo, kad delfinams b?dingas tam tikras žmogaus vard? analogas…
Ar daiktus pritraukti galima tik magnetais?

Ar daiktus pritraukti galima tik magnetais?

Ne. Mokslininkams jau pavyko sukurti sistemos, primenan?ios mokslin?je fantastikoje ne kart? aprašyt? j?gos spindul?, prototip?. ?renginys gali pritraukti daiktus ir daro tai garso bangomis. Tiesa, daiktai, kuriuos jis sugeba pritraukti,…
Kas yra kamieninė ląstelė?

Kas yra kamieninė ląstelė?

Kamienin? l?stel? - nediferencijuota (nespecializuota atlikti kokias nors funkcijas organizme), gebanti atsinaujinti l?stel?. Organizme ji neturi specialios funkcijos ir tokia lieka tol, kol gauna signal? atlikti tam tikr? užduot? ir…
Išcentrinė jėga

Išcentrinė jėga

Svarbu pažym?ti tai, kad išcentrin?s j?gos kaip ir n?ra. Tai yra tiesiog tokia inercijos forma (jeigu objektas juda tiesia linija, jis turi tendencij? ir toliau jud?ti tiesia linija). Pavyzdžiui, kai…